Profokusovi polaznici i najnovije tehnologije

Polaznici Učilišta Profokus u programima za modni dizajn odjeće kao i dizajn interijera svoje ideje i dizajn predočavaju uz pomoć novih tehnologija i medija.
Želja i cilj uprave učilišta Profokus pružiti polaznicima u programima dizajna kvalitetno obrazovanje u skladu sa novim načinom rada i poslovanja. Kako bi polaznici koji završe programe Učilišta Profokus bili konkurentni na tržištu rada i kako bi brže i lakše došli do zaposlenja važan je moderan nastavni program s kvalitetno definiranom satnicom što utječe na ishod samog učenja i zadovoljstvo polaznika usvojenim znanjem.

Korištenje tehnologije na nastavi…

U programu modnog dizajna crtanje modne figure, kreacije, kolekcija kao i predožba tehničkog crteža ostvaruje se u kompjuterskom programu Illustrator.
Polaznici na ovaj način brže i bolje mogu prezentirati svoje ideje i lakše ih pripremiti za daljnju tehnologiju izrade i izvedbu kolekcije. Ovim pristupom i drugim 3D programima mogu vizualizirati reviju te time na novi način prezentirati svoj rad.

Specifičnost dizajna interijera je u brzim rješenjima i mogućnosti fleksibilnosti u predožbi dizajnerskih rješenja krajnjem korisniku ili klijentu.
Polaznici u programu dizajna interijera svladavaju crtanje i čitanje tehničkih nacrta i prostornih projekcija pomoću računalnih programa kao i crtanje rukom.Polaznici usvajaju znanja izrade idejnog i izvedbenog projekta za uređenje interijera koji omogućuje stvaranje kuća, soba, kuhinja, kupaonica, poslovnih prostora i ugodnih javnih mjesta i vizualizaciju istih u 2D ili 3D prikazu.

Više o sadržaju programa modni dizajn i dizajn interijera!