DIZAJNER INTERIJERA

Novosti u programu DIZAJNER INTERIJERA

DIZAJNER INTERIJERA

Dizajner interijera je stručnjak koji će tijekom obrazovnog procesa naučiti prilagoditi prostor željenim uvjetima klijenta u okviru zadanoga budžeta, bilo da je riječ o životnom ili poslovnom prostoru. Da bi netko postao uspješan dizajner interijera mora biti u mogućnosti odabrati dizajnerski stil, odgovorno raspolagati zadanim budžetom, biti otvoren prema novim idejama, uspješno komunicirati, kvalitetno i brzo izvesti zamišljeno. Mnogo elemenata potrebno je objediniti u tako organiziranu i ugodnu cjelinu kao što je lijepo dizajniran prostor. Sposobnost vođenja takva procesa umijeće je dizajnera, pri čemu do izražaja dolaze njegove estetske sposobnosti koje mahom određuju uspjeh projekta u vizualnom smislu.

POŽELJNE OSOBINE

Dizajneri interijera moraju biti kreativni i imati razvijenu sposobnost estetske prosudbe. Uz to je važno da imaju smisla za rješavanje tehničkih problema i prostornih odnosa. Važno je da su precizni u radu, spretnih ruku i posjedovanju vještina  vizualizacije projekta . U dizajnu je važan crtež kako bi jasno mogli prikazati raznovrsne prostorne odnose. Neprijeporna je prednost umijeće suradnje s ljudima, što podrazumijeva komunikativnost. Do statusa uspješna dizajnera dolazi se napornim radom i odricanjem.

GDJE RADE DIZAJNERI INTERIJERA?

  • u dizajnerskim studijima,
  • u tvrtkama koje proizvode ili prodaju namještaj,
  • u časopisima za nekretnine kao savjetnici.

VERIFICIRANI PROGRAM:

Program je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Nakon završetka obrazovnog ciklusa izdaje se uvjerenje s pravom javnosti, a polaznicima se stručno zanimanje upisuje u radnu knjižicu, danas u elektronsku evidenciju.

TRAJANJE PROGRAMA:

220 sati.

ODRŽAVANJE NASTAVE:

Dva puta tjedno, 17-20,15 sati tijekom sedam mjeseci od listopada do svibnja mjeseca.

PROGRAM:

Poznavanje materijala i boja

Polaznici uče o simbolici boja u odnosu na prostor i okoliš i razvijaju vještine likovnog osmišljavanja boja u prostoru. Savladavaju tehnike crtanja, umijeća komponiranja boja (kolaž) i materijala prema zadanom prostoru, potrebi i namjeni.

Projektiranje interijera

Nakon savladavanja tehničkog crtanja i osnova projektiranja interijera kao i izrada nacrta, polaznici usvajaju znanja izrade idejnog i izvedbenog projekta za uređenje interijera. Projektiranje sadrži kvalitetna rješenja kao što su: funkcija, orijentacija, materijali, stil, podovi, stropovi, rasvjeta, normativi, antropometrija, namještaj i dekorativni elementi u prostoru stana, ugostiteljskog prostora, poslovnog prostora i dr.
Polaznici stječu umijeća unutrašnjeg opremanja stambenih, poslovnih i javnih prostora te usavršavaju tehnike samostalnog i inovativnog usklađivanja funkcije prostora.
Važan dio projektiranja je crtanje i besplatni kompjuterski programi za projektiranje interijera i 3D vizualizacije projekta.

Vježbe s tehnologijom izvedbe interijerskih radova

Usvajanje znanja o tehnologijama izvedbe interijerskih radova i o vrstama zanatskih radova. Načinu obračuna materijala i opreme, kvalitetnom i stručnom sastavljanju troškovnika za pojedini projekt.

POSEBNE METODE NASTAVE:

U nastavi sudjeluju gosti predavači koji su renomirani i odabrani stručnjaci iz područja kao što su stilski namještaj, rasvjeta, tekstil u interijeru, ugradbeni ormari, pregradne stijene i slično.

Poseban dio nastave predviđen je za savladavanje kompjuterski programi za projektiranje interijera i  3D vizualizacije . Terenska nastava, izložbe i izvodljivost projekta.

GLAVNA MENTORICA:

Mentor klase u dizajnu interijera je Jasna Milošević Mjeda, dipl.ing.arh. i dugogodišnji suradnik našeg Učilišta, vrlo je ugodna  osoba i izvrstan predavač i andragog. Gđa Mjeda, vrlo je stručna u području arhitekture kao i unutarnjeg uređenja što potvrđuje i u privatnoj praksi već niz godina.

KAKO SE UPISATI:

Nakon informativnog razgovora u Učilištu potpisuje se ugovor o obrazovanju.

UVJET UPISA:

Završena srednja škola.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

  • svjedodžba o završnom ispitu-maturi/diploma
  • rodni list
  • 1 fotografija (os.dok.)
  • potvrda o državljanstvu-domovnica
  • kopija osobne iskaznice

Predaju se kopije, a originali se donose na uvid.

Potpisom ugovora o obrazovanju kandidat stječe status polaznika Učilišta.

POLAGANJE ISPITA:

Provjere znanja nakon prvog semestra.

ZAVRŠNI ISPIT:

Nakon odslušanog programa polaže se završni ispit u pisanom i praktičnom obliku.

ZAVRŠNI RAD:

Nakon završenog i odslušanog programa izrađuje se završni rad određene teme, što je uvjet za polaganje završnog ispita. To je završna mapa – prezentacija projekta nekog prostora prema odabiru polaznika u suradnji s mentorom.

PLAĆANJE:

Mogućnost plaćanja u mjesečnim obrocima tijekom školovanja.

Više o upisu i načinima otplata školarine!