Priprema projektne dokumentacije dizajnera vrtova Učilišta Profokus

Nakon odabira pobjednika projekta dizajna vrta slijedi rad na terenu u kojem su se odlično snašli budući dizajneri vrtova. U sklopu nastave programa za dizajn vrtova i pejsažnu arhitekturu pored redovne nastave u učionici, predviđen je i niz nastava na terenu.

Terenskom nastavom polaznici savladavaju sve prepreke od odabira zdravih biljaka, vrtlarskih radova, planova i sustava navodnjavanja, novih trendova uređenja vrtova kao i mjerenje i utvrđivanje postojećeg stanja.

Prvi dio projekta mjerenje i utvrđivanje postojećeg stanja je izvršeno.

sl22

Polaznici programa uz pomoć mentora popunjavanju potrebitu dokumentaciju, vrše mjerenje terena i fotografiraju postojeće stanje.


Vrlo je bitan intervju s investitorima u kojem dizajneri dobivaju sve informacije o željama investitora.


Nakon svih pripremnih radnji slijedi izrada projekta. Pratite naš blog i saznajte sve detalje o uređenju odagranog vrta!