Voljeti ljubav!

Kad izgovorimo riječ ljubav najčešće pomislimo na onu koja postoji između muškarca i žene. Ta ljubav je važna u našim životima i slavimo je poljupcima i nježnim dodirima. No pored te ljubavi ima i drugih vrsta ljubavi. Jedan od oblika ljubavi može biti između majke i djeteta ili ljubav povezana s prijateljstvom.
Postoji također ona ljubav koju samo veliki sretnici mogu opisati i doživjeti.
To je ljubav prema poslu koji radimo.

Ljubav da stvaramo, proizvodimo, dizajniramo i pri tome uživamo najljepši je dar u našem životu.
Zato iz ljubavi prema poslu kojeg volimo mogu nastati vrijedni produkti. Ako smo umorni, bolesni, mrzovoljni, teško savladavamo svoje radne zadatke.
Lakše ćemo prebroditi sve prepreke ako volimo svoje zanimanje i s ljubavlju odlazimo na posao.

Najveće je zadovoljstvo imati mogućnost odabrati zanimanje koje volimo

Voljeti ljubav_1

Tisuću puta vidjeli smo produkte za koje možemo utvrditi da su napravljeni s ljubavlju. Zato pri odabiru zanimanja ne smijemo biti opterećeni ciljem gdje i koliko ćemo zaraditi, važan je naš odnos i zadovoljstvo i ljubav kao nit vodilja za odabir zanimanja u kojeg se možemo zaljubiti.

Voljeti ljubav_2
Za primjer imamo Učilište Profokus gdje se obrazuju mladi ljudi koji svojim rukama s ljubavlju stvaraju nove i zanimljive dizajnerske produkte. Za njih možemo reći kako su sretno zaljubljeni u svoje odabrano zanimanje. Njih ljubav vodi da lakše prebrode sve poteškoće, da pronađu snagu i da u ljubavnom zanosu zaborave na loše i teške radne situacije.

Riječ ljubav nije rezervirana samo za emocije koje nastaju između dvoje ljudi. Ona ima široki značaj u našim životima. Zato je važna spoznaja da znamo kako voljeti ljubav.