Učilište Profokus prava je škola dizajna interijera

Pri odabiru zanimanja često razmišljamo kako će izgledati naš budući posao i na koji način ćemo graditi karijeru. Tako se zna dogoditi da se nakon završene srednje škole odabere zanimanje koje ni približno ne odgovara nekim skrivenim željama i talentima. Važno je baviti se poslom kojeg volimo, no pri tome jednako je važno odabrati program obrazovanja koji će pružiti kvalitetna znanja.
Za takav odabir važni su stručnjaci koji predaju svoje znanje i potiču druge da ih usvajaju i primjenjuju u praksi.

Iskustvo škole dizajna interijera Profokus

U školi dizajna interijera Profokus koje ima višegodišnje iskustvo dolaze polaznici koji s velikom ljubavlju i oduševljenjem govore o svojoj želji da se bave uređenjem prostora.
Neki od polaznika žele promijeniti svoje dosadašnje zanimanje. Shvatili su da je upravo dizajn interijera ono čime bi se htjeli baviti. Žele promijeniti svoje dosadašnje zanimanje, obrazovati se kako bi postali dizajneri interijera i nastavili raditi kao pravi profesionalci.

3bSama činjenica baviti se dizajnom interijera nije dovoljna za uspjeh.
Prava odluka je upisati se u školu dizajna interijera i tako steći znanje za profesionalan rad.
Pri tome treba napomenuti kao je talent samo jedan mali dio koji je potreban za uspjeh u poslu.
Većem dijelu pripada kontinuirani rad i učenje.  Kada je pitanje dizajna interijera najveći dio uspješnosti sastavljen je od ustrajnog rada u praksi i stalnog usavršavanja.

Razlika između škole dizajna interijera i tečaja

U velikoj ponudi koja se nalazi na tržištu često se postavlja pitanje razlike između tečaja i škole dizajna interijera. Razliku je moguće uočiti ako se pažljivo pogleda struktura nastavnog sadržaja. Ili jednostavno rečeno što će se naučiti tijekom obrazovanja.
Tečajevi su obično kratki i daju opće informacije, a predavači ne moraju biti vrsni poznavatelji struke.
U školi dizajna interijera Profokus program je verificiralo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta. Zato je ovaj program ocijenjen kao stručan i kvalitetan i sprovodi se tijekom dva semestra.
Po završetku takvog obrazovanja polaznik stekne pravo upisa u radnu knjižicu kao dizajner interijera.

Dizajneri interijera - Profokus
Osim kvalitetnog nastavnog sadržaja tu je i stručan i izvrstan predavački kadar.
Predavači moraju imati znanje i sposobnost da prenose znanje, te imaju potrebne pedagoške osobine kao bi prepoznali talente, poticali rad u grupi i koristili i upućivali u sve nove oblike koje donose i nove tehnologije. Predavači moraju dobro poznavati materiju kako bi pravilno mogli ocijeniti rad polaznika i uputiti ga kako kvalitetno odraditi zadatak.

Rad u školi dizajna interijera

Osnovni zadatak obrazovanja za buduće dizajnere interijera je redovno praćenje nastave. Nastava je koncipirana da mentor u klasi predaje i zadaje zadatke koji se rješavaju u klasi ili pak obrađuju kad domaći rad. Svaki rad pojedinačno se kontrolira i utvrđuje što je unutar zadatka dobro, a što treba ispraviti.

Dizajn interijera - Uciliste Profokus
Nastava je i interaktivna, kao na primjer u dijelu boje i forme. Nakon teoretskog djela postavljaju se zadaci koji svaki polaznik ponaosob izlaže pred cijelom klasom koja komentira prikazan rad. Tako se na primjerima uče sve pozitivne ili pak načinjene greške koje se trebaju ispraviti.

Posebni značaj pridaje se dijelovima koji su važni za dizajn interijera

Kada je pitanje imidža škole dizajna interijera to je svakako njezin kvalitetan program i stručan profesorski kadar. Zato se u Profokusu pridaje važnost detaljima koji su dio imidža.
U program su uključeni stručnjaci koji predaju primjenu tekstila u prostoru. Tako polaznici stječu znanja o vrstama tkanina koje mogu staviti u prostor.

Untitled-1g
Od stručnih naziva sve do komercijalni naziva tkanina za zavjese, raznih tkanina za ukrasne jastuke sve do tepiha, tapisona i raznih podnih obloga dobije se uvid kada i koju vrstu tekstila staviti u prostor.
Kao što su važna znanja o vrstama tkanine u školi dizajna interijera uključeni su predavači, stručnjaci za razne vrste stakla, pomične i pregradne stijene, ugradbene ormare, okove, kvake i držače.

U školu dizajna interijera Profokus rado dolaze stručnjaci poznatih tvrtki za opremanje

Picture2

Partner škole dizajna interijera Profokus je tvrtka Hansgrohe Hrvatska. Svake godine održi se kratki seminar o svim vrstama proizvoda te ugledne i svjetski poznate tvrtke za proizvodnju pipa i tuševa. Odličnom prezentacijom postojećih proizvoda na Hrvatskom tržištu polaznici se upoznaju sa svim proizvodima i njihovim karakteristikama. Tako dobiju kvalitetne informacije i po završetku obrazovanja mogu s velikom sigurnošću znati odabrati proizvode.

Praksa i odlazak na gradilišta također je imidž koji škola dizajna interijera provodi

Dizajneri interijera na terenskoj nastavi

Da bi se stekao uvid u rad i organizaciju polaznici odlaze na gradilišta. U radu s mentorom analiziraju prostor i diskutiraju, postavljaju pitanja i uče na licu mjesta.
Ako se radi o gradilišnu koje je u rohbau fazi, dogovora se ponovni posjet kada je prostor uređen, tako se vide svi oblici radova od samog početka do kraja.

Dizajn interijera - Profokus
Na gradilištu je moguće upoznati se sa radovima koji su povezani od postavljanja elektroinstalacija, vodovoda i kanalizacije, sve do raznih izolacija ili pak postavljanja knauf ploča. Moguće je vidjeti i fine završne radove od postavljanja keramike ili bojanja zidova.

Škola dizajna interijera pruža primjenu znanja novih tehnologija

3D prikaz - Profokus

Način projektiranja i prikazivanja projektnih skica prostora polaznici savladavaju pomoću računalnih programa. Vizualizacijom u 3D prostori postaju kao realna slika kojom je moguće vjerno pokazati predložene ideje. Za takvo stjecanje znanja zaduženi su predavači koji strpljivo objašnjavaju uporabu svih računalnih alata.
Domaće radove mentorski obrade i daju upute kako savladati sve potrebno da se izradi dobar 3D projekt.

Završi rad stvaranje je kompletne slike od projekta do cjelokupnog završnog izgleda interijera

Da bi položili završni ispit polaznici predaju svoje radove u obliku mape. U njima su projekti zadanih prostora koje preuređuju. Predlažu promjene u rasporedu stana, poslovnog prostora, ureda. Od projekta sve do završnih radova i namještaja slažu u mapu. Sastavni dio je troškovnik koji je važan za svakog investitora.
Svojim završnim radom pokazuju sve vrijednosti naučene u školi dizajna interijera jednako kao i svoj talent. Za takav rad zasluženo se dobije i uvjerenje s pravom upisa u radnu knjižicu.

Stvaranje osobnog imidža nakon završene škole dizajna interijera

Svaki dizajner interijera stvara svoj rukopis, a time i svoj imidž.
Pri tome je važno da ne nameće svoj ukus, već da uvijek u svom radu procijeni ono što je najbolje za klijenta. Tako će postići osnovni cilj u dizajnu, a to je estetski kriterij koji nije nametanje vlastitog ukusa, već je visoka razina vizualne ljepote.

Tekst: Branka Vučetić Atletić
Naslovna fotografija  – Foto: Z. Atletić; Dizajnerica interijera: Jasna Škopac
Galerija: Profokus