PRIJAVNICA – UPISNICA

Čl. 9. st.1 Pravilnika o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije sadrži:

  1. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE "PROFOKUS", ZAGREB, Nazorova 30

  PODACI O POLAZNIKU

  2.1. Ime *

  2.2. Prezime *

  2.3. Matični broj građana *

  2.4. OIB *

  2.5. Dan, mjesec i godina rođenja *

  2.6. Mjesto rođenja *

  2.7. Država *

  2.8. Državljanstvo *

  2.9. Ime roditelja *

  2.10. Radni status polaznika *

  2.11. Adresa stanovanja *

  2.12. E-mail *

  2.13. Broj mobitela *

  2.13. Broj telefona *

  3. NAZIV PROGRAMA OBRAZOVANJA *

  4. PODATAK O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA UPIS U PROGRAM OBRAZOVANJA:

  4.1. Stečena naobrazba *

  4.2. Škola *

  4.3. Razred *

  4.4. Program obrazovanja *

  4.5. Stečena školska sprema *

  4.6. Stečena stručna sprema/kvalifikacija *

  4.7. Zanimanje *

  4.8. Radno iskustvo

  4.9. Nešto drugo

  5. PODACI O NAČINU FINANCIRANJA *

  Ime Prezime platitelja ili naziv ustanove, poslodavca *

  Mjesto *

  Današnji datum *

  Slažem se s uvjetima i pravilima korištenja. Više na uvjeti i pravila korištenja.

  NAPOMENA: Polja označena zvjezdicom su obavezna *