PRIJAVNICA – UPISNICA

Čl. 9. st.1 Pravilnika o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije sadrži:

1. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE "PROFOKUS", ZAGREB, Nazorova 30

PODACI O POLAZNIKU

2.1. Ime *

2.2. Prezime *

2.3. Matični broj građana *

2.4. OIB *

2.5. Dan, mjesec i godina rođenja *

2.6. Mjesto rođenja *

2.7. Država *

2.8. Državljanstvo *

2.9. Ime roditelja *

2.10. Radni status polaznika *

2.11. Adresa stanovanja *

2.12. E-mail *

2.13. Broj mobitela *

2.13. Broj telefona *

3. NAZIV PROGRAMA OBRAZOVANJA *

4. PODATAK O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA UPIS U PROGRAM OBRAZOVANJA:

4.1. Stečena naobrazba *

4.2. Škola *

4.3. Razred *

4.4. Program obrazovanja *

4.5. Stečena školska sprema *

4.6. Stečena stručna sprema/kvalifikacija *

4.7. Zanimanje *

4.8. Radno iskustvo

4.9. Nešto drugo

5. PODACI O NAČINU FINANCIRANJA *


Ime Prezime platitelja ili naziv ustanove, poslodavca *

Mjesto *

Današnji datum *

Slažem se s uvjetima i pravilima korištenja. Više na uvjeti i pravila korištenja.

NAPOMENA: Polja označena zvjezdicom su obavezna *