OSVOJI I POKLONI: Clés – pravila nagradnog darivanja!

Članak 1.
ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Učilište Profokus, Gundulićeva 34, 30682641924
u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2.
TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi u subotu 05.12.2020 u 20:00 h, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3.
PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici organizatora te Instagram profilu.

Članak 4.
NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Nagradni natječaj ima dvije nagrade, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog natječaja.
Nagrada su naušnice brenda Clés dizajnerice Marije Izabele Rajić.
Jedan dobitnik osvaja naušnice naziva Rozi mjesec i zvijezdica preko Facebook stranice Organizatora, a drugi dobitnik naušnice naziva Moonlight preko Instagram stranice Organizatora.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5.
PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com  ili Instagram www.instagram.com osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6.
KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

FACEBOOK
Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu Organizatora https://www.facebook.com/UcilisteProfokusZagreb/  i napraviti sljedeće:

Zapratiti https://www.facebook.com/UcilisteProfokusZagreb/ i https://www.facebook.com/clesdress/ profile na Facebook-u.
Ostaviti komentar na objavi i označiti osobu kojoj želite pokloniti naušnice.

INSTAGRAM
Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Instagram stranicu Organizatora https://www.instagram.com/profokus/?hl=hr i napraviti sljedeće:

Zapratiti @profokus i @cles_croatia profile na Instagram-u
Ostaviti komentar na objavi i označiti osobu kojoj želite pokloniti naušnice.

U obzir će doći svi sudionici do 08.12.2020 u 14 h.

Članak 7.
ODABIR DOBITNIKA

Dobitnici se izvlače nasumičnim odabirom brojeva putem trećeg sustava za nasumični odabir brojeva, kao što je ​random.org. ​ Ovakva vrsta sustava sama izbacuje nasumični broj na kojeg korisnik nema nikakav utjecaj.

Članak 8.
KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook stranici i Instagram stranici Organizatora te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektroničkom poštom. Potvrda o nagradi biti će dostavljena dobitniku nagrade najkasnije tjedan dana nakon završetka natječaja. Ogranizator će poštom poslati nagradu dobitniku na adresu te dobitnik mora potvrditi primitak elektroničkom poštom. Primitkom elektroničke potvrde dobitnika nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.

Članak 9.
SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10.
PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u digitalnom i tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 11.
OBJAVA DOBITNIKA

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 08.12. u 15 h na službenoj Facebook i Instagram stranici Organizatora
https://www.facebook.com/UcilisteProfokusZagreb/
https://www.instagram.com/profokus/?hl=hr

Članak 12.
MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazaju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 13.
POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 14.
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 15.
U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 16.
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook i Instagram stranice Organizatora.

Članak 17.
IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 17.
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Podnošenje podataka za ovo nagradno darivanje je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u darivanju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe. Prikupljene podatke sudionika nagradnog darivanja organizator ne ustupa trećim osobama.

Prikupljene podatke (ime i prezime, adresu te broj telefona) dobitnika nagradnog darivanja organizator ustupa dostavljačkoj kući isključivo radi predaje osvojene nagrade. Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.

Članak 18.
NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Učilište Profokus, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Učilište Profokus ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Zagreb, 05.12.2020.

Organizator
Učilište Profokus