EU projekt u Učilištu Profokus

EU PROJEKT “POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)”

OPĆE INFORMACIJE

Naziv projekta:  Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti Pučkog otvorenog učilišta kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)
Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.
Korisnik: Pučko otvoreno učilište Profokus
Ukupna vrijednost EU projekta: 266.671,68 kn
Iznos koji sufinancira EU: 159.481,60 HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Trajanje projekta: 01.01.2020. -31.06.2020.

OPIS PROJEKTA

Projekt “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti Pučkog otvorenog učilišta kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)” usmjeren je prema početnoj nabavi i nadogradnji programskog rješenja za unaprjeđenje i poboljšanje procesa rada Pučkog otvorenog učilišta Profokus kao i popratne opreme. Samo programsko rješenje zamišljeno je kao baza podataka koja će pohranjivati osobne i kontakt podatke polaznika, komercijalnom odjelu omogućiti jednostavniju i efikasniju izradu ponuda za buduće polaznike te administrativnom odjelu olakšati izradu različitih statističkih podataka kao što su vrijeme trajanja edukacija, prolaznost po edukaciji, prosjek ocjena po klijentu, ukupni prosjek grupe polaznika i sl.

Eu projekt u Učilištu Profokus

Programsko rješenje sa centraliziranom bazom podataka zaokružuje cijeli proces od izrade ponude, provođenja edukacije, komunikacije te izdavanja računa. Instalacija programskog rješenja u vidu ERP sustava (Enterprise Resource Planning) olakšava komunikaciju s klijentima te pritom zaposlenicima olakšava rad i doprinosi produktivnosti cjelokupnog kolektiva.  Pristup programskom rješenju omogućuje se djelatnicima i polaznicima koji su autorizirani od strane zaduženog djelatnika iz administrativnog odjela. Nabava opreme predviđa nabavu četiri prijenosna računala koja će sadržavati programsko rješenje.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI

Primarni ciljevi projekta obuvaćaju  sveukupnu modernizaciju informacijsko – komunikacijske opreme, unaprjeđenja poslovanja i radnih procesa Pučkog otvorenog učilišta Profokus te poboljšanje usluge i komunikacije s klijentima. Svrha uvođenja novog IKT sustava je povezivanje svih programa u cjeloviti operativni lanac kako bi se postigla potpuna integracija i povećala efikasnost što posljedično dovodi i do pružanja kvalitetnije usluge i smanjenja troškova.

Nastavno na gore navedene ciljeve, predviđaju se značajni i brzi rezultati u pogledu optimizacije poslovnih procesa učilišta, olakšani brži i točniji pristup svim bitnim informacijama za kvalitetno provođenje i praćenje nastave. Direktni ishodi projekta ogledati će se u rastu prihoda, broja klijenata, jačanju ljudskih potencijala i postizanju dugoročne konkurentnosti tvrtke. Uvođenje modernog programskog rješenja dovesti će do efikasnijeg rada uprave i administrativnog odjela, kvalitetnijeg provođenja i praćenja nastave te omogućiti mentorima olakšani online pristup bazi podataka, imenicima i ostalim popratnim sredstvima za rad. 

Kontakt osobe za više informacija

Za više informacija o projektu možete se obratiti Lidija Marošević , voditeljica obrazovanja odraslih, putem elektroničke pošte na lidija.marosevic@profokus.hr ili putem telefona na broj 01 4856387.

Projekt “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti Pučkog otvorenog učilišta kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)” sufinancirala je Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja, EU fondovima, natječajima i nabavama možete doznati putem web stranice www.strukturnifondovi.hr, a više informacija o natječaju “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2”  na linku https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-a-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-2/.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Pučkog otvorenog Učilišta Profokus.