Formulator prirodne kozmetike - Učilište Profokus

Odaberi pravu edukaciju za FORMULATORA PRIRODNE KOZMETIKE

Potrebne kvalitete i sposobnosti dobrog formulatora

Svaki formulator kozmetike iza sebe ima određenu edukaciju na kojoj je naučio raditi taj posao. U pravilu se spominje ozbiljna edukacija formulatora kozmetike koja traje dulje od jednodnevnih ili dvodnevnih tečajeva. Poželjno je da su edukacije verificirane od strane Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
U posljednje vrijeme često viđamo po društvenim mrežama omalovažavanje verificiranih programa koje imamo na tržištu prirodne kozmetike. To omalovažavanje rade upravo oni koji takvu edukaciju nikada nisu niti završili. Uglavnom se vežu za „upisivanje zanimanja u virtualnu radnu knjižicu“.
Ali to upisivanje je potpuno sekundarno u ovom kontekstu. Važnost verificirane edukacije je u njenoj kvaliteti. Takav je program prošao rigoroznu kontrolu stručnih tijela koja su program odobrila.
A to znači da program udovoljava svim propisanim uvjetima po pitanju kvalitete sadržaja edukacije, metoda podučavanja, opreme koja mora biti dostupna na edukaciji, izvođenja nastave i stručne spreme i kvalitete predavača koji mogu izvoditi takvu edukaciju. I sve sa ciljem da polaznik edukacije dobije što kvalitetnije znanje i bude osposobljen samostalno obavljati posao.
Kriteriji za verifikaciju programa edukacije su vrlo ozbiljni i propisani su od strane Europske komisije.

Edukacija formulatora kozmetike-Učilište Profokus

Što je verificirana edukacija i što ona nije

Stoga da zaključim, kod verificirane edukacije potpuno je sekundaran upis u radnu knjižicu, važna je kvaliteta edukacije kao i znanja, vještine i kompetencije koje polaznik na kraju stječe. Kada razmišljate o edukaciji za formulatora kozmetike, pogledajte dobro što se nudi na tržištu.
Ukoliko vam netko nudi gotove recepte, bez da vas nauči temeljna znanja o sirovinama i principe formuliranja, taj vam čini medvjeđu uslugu. Takva vas osoba želi učiniti ovisnima o sebi. Vrlo brzo ćete od nje morati zatražiti novi recept jer ga nećete znati stvoriti sami. A tada će vam taj recept kao i svaki slijedeći naplatiti.
ukacija formulatora kozmeti

Formulator prirodne kozmetike Profokus

Prozivanje šarlatanskih formulatora na društvenim mrežama

I još nekoliko rečenica o samozvanim formulatorima kozmetike koji se po društvenim mrežama predstavljaju kao nekakvi znanstveni stručnjaci i referentne osobe za kozmetiku. Nažalost, istina je da većina njih nikada nije završila nikakvu edukaciju o formuliranju kozmetike. Slobodno im pošaljite upite da vam daju na uvid svoje diplome i certifikate i iznenaditi ćete se izgovorima koje ćete dobiti.
Činjenica je da takvim „formulatorima“ visoki postotak formulacija pada na testovima procjene sigurnosti kozmetike kao i na obaveznim testovima prilikom registracije kozmetičkog proizvoda.
Također bi napomenuo da je i odabir kvalitetnog laboratorija za testiranje kozmetike vrlo važno, jer daje određeni kredibilitet, vama i proizvodu kojeg lansirate na tržište.

edukacija formulatora kozmetike-Učilište Profokus

Osobina formulatora, njihovo zanje, vještine, kako se njihov posao odražava na industriju

Za kraj bi naveo još jednu osobinu koju bi svaki formulator trebao imati.
A to je neovisnost u radu. Jedino u cijelosti neovisan formulator kozmetike može stvoriti kvalitetnu kozmetičku formulaciju. Ukoliko formulator istovremeno uvozi ili zastupa određeni brand kozmetičkih sirovina ili ambalaže, automatski gubi neovisnost i čini sve kako bi promovirao i što bolje prodao svoje proizvode. U tom slučaju kozmetička formulacija pada u drugi plan. Nedostaje stvaranje vizije i filozofije kozmetičkog proizvoda jer je cilj prodaja sirovina ili ambalaže. Rezultat je loša formulacija.
Opasnost za kupce takve formulacije i proizvođače kozmetike je što se na ovaj način vežu za samo jedan izvor kozmetičkih sirovina. U trenutku kada distributeru takva sirovina više nije isplativa, povlači je s tržišta. A proizvođač „ostaje na cjedilu“ i mora se snalaziti i tražiti novog dobavljača, možda čak i mijenjati formulu i prolaziti iznova proces registracije. A to nije jeftino.

Više o školi i verificiranom programu za IZRADU PRIRODNE KOZMETIKE pogledajte : https://fitoaromaterapija.hr/skola-za-proizvodace-izradu-prirodne-kozmetike-zagreb-rijeka/
https://profokus.hr/izrada-prirodne-kozmetike/


edukacija formulatora kozmetike