DIZAJNER VRTOVA

DIZAJNER VRTOVA

Novosti u programu DIZAJNER VRTOVA

 

Dizajner vrtova i pejsažne arhitekture je osoba koja će tijekom obrazovnog procesa naučiti oblikovati prostor vrta, terase ili balkona. Da bi netko postao uspješan dizajner vrtova mora biti u mogućnosti odabrati stil vrta, raspolagati zadanim budžetom, biti otvoren prema novim idejama, znati komunicirati, kvalitetno i brzo izvesti zamišljeni projekt kako bi oblikovao vrt na zadovoljstvo klijenta. Mnogo elemenata u raspoređivanju biljaka i u dizajnu vrta potrebno je objediniti u organiziranu i ugodnu cjelinu vrta, u kojemu će se svatko osjećati »kao doma«.

POŽELJNE OSOBINE

Dizajneri vrta i pejsažne arhitekture moraju biti kreativni i imati razvijenu sposobnost estetske prosudbe. Uz to je važno dobro poznavati dendrologiju. Školovanjem razvijaju smisao za tehničke probleme i prostorne odnose. Važno je da su precizni u radu, spretnih ruku posjedovati vještine vizualizacije projekta. Poželjno je dobro crtati, kako bi se jasno mogli prikazati raznovrsni prostorni odnosi.

GDJE RADE DIZAJNERI VRTNE I PEJSAŽNE ARHITEKTURE?

  • u vlastitim tvrtkama za projektiranje, izvođenje i održavanje vrtova,
  • vrtnim centrima,
  • građevinskim i arhitektonskim tvrtkama i agencijama.

VERIFICIRANI PROGRAM:

Program je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Nakon završetka obrazovnog ciklusa izdaje se uvjerenje s pravom javnosti, a polaznicima se stručno zanimanje upisuje u radnu knjižicu, danas u elektronsku evidenciju.

TRAJANJE PROGRAMA:

190 nastavnih sati

ODRŽAVANJE NASTAVE:

Dva puta tjedno,17-20,15 sati tijekom šest mjeseci od studenog do svibnja mjeseca.
Terenska nastava planirana je nastavnim programom. Održava se u  dogovoru s polaznicima ali i skladu s vremenskim uvjetima i fazama projekata.

PROGRAM:

Osnove dizajna vrtova

Usvajanje znanja o povijesnom razvitku vrtova i zakonskoj regulativi. Odabir dizajna i stila vrta koji će obuhvatiti sve estetske kriterije koje vrt treba imati, kao i stvoriti vrtove kao umjetnički objekt. Usvajanje znanja iz dendrologije i vrstama drveća i grmlja, kao i trajnicama, jednogodišnjim biljkama, cvijeću i travnjacima. Razvijanje umijeća tehničkog predočavanja kroz crtež u tlocrtu i pogledu, te prikaza elemenata potrebnih za prezentaciju projekta.

Projektiranje vrtova

Usvajanje znanja o osnovama projektiranja pojedinih prostora vrta, te zakonitosti projektiranja elemenata vrta. Razvijanje sposobnosti snalaženja i orijentacije kako u prostoru tako i u prostornim prikazima, te stjecanje umijeća projektiranja vrta prema namjeni prostora, kao što su manji vrt, atrij, terase i balkoni, zimski vrtovi i mnogi drugi. Važan element je savladavanje svih vrsta instalacija u vrtu kao i vještine izrade troškovnika. Projektiranje savladavamo kroz prostoručno crtanje kao i upoznavanje s auto CAD programom i načinom izrade 2D crteža i 3D modela, vizualizacija.

Vježbe uređenja vrtova

Razvijanje umijeća izrade projekta atrija, dječjeg igrališta i vrta uz manju obiteljsku kuću s potpunom dokumentacijom. Usvajanje znanja o vrstama vrtlarskih radova od sadnje, održavanja i posjeta rasadniku. Izrada kompletnog završnog projekta.

POSEBNE METODE NASTAVE:

U nastavi sudjeluju gosti predavači koji su renomirani i odabrani stručnjaci iz područja projektiranje navodnjavanja, kompjuterski programi za projektiranje vrtova, 3D i fotosimulacije. Terenska nastava i izvodljivost projekta.

PREDAVAČI:

Mentori klase u dizajnu vrtova su Alka Ševo dipl.ing. agr. i Ana Horvat dipl.ing.agr., dugogodišnji suradnici Učilišta Profokus. Posjeduju sve osobine stručnih mladih predavača vrlo ugodnih osoba predanih radu. Tim predavača čine i stručni gosti iz područja dizajna, planiranja i izvedbe vrtova.

KAKO SE UPISATI:

Nakon informativnog razgovora u Učilištu potpisuje se ugovor o obrazovanju.

UVJET UPISA:
Završena srednja škola.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

  • svjedodžba o završnom ispitu-maturi/diploma
  • rodni list
  • 1 fotografija (os.dok.)
  • potvrda o državljanstvu-domovnica
  • kopija osobne iskaznice
  • Predaju se kopije, a originali se donose na uvid.

POLAGANJE ISPITA:

Provjere znanja nakon prvoga semestra.

ZAVRŠNI ISPIT:

Nakon odslušanog programa polaže se završni ispit u pisanom i praktičnom obliku.

ZAVRŠNI RAD:

Nakon završenog i odslušanog programa izrađuje se završni rad na određenu temu kao uvjet za polaganje završnog ispita. To je završna mapa -prezentacija projekta nekog prostora, koja se stvara prema odabiru polaznika a u suradnji s mentorom

PLAĆANJE:

Mogućnost plaćanja u mjesečnim obrocima tijekom školovanja.
Više o upisu i načinima otplata školarine!

Dizajn vrtova
« od 11 »